Východočeský aeroklub Pardubice

Pořadatel poháru v akrobacii kluzáků dvousedadlovek a advance.

Registrace

Nový Dvůr 137, 538 03 Podhořany u Ronova

info@letistepodhorany.cz

+420 728 008 674

Propozice

1. Obecné

1.1. Organizátor

 • Organizátorem 11. poháru v akrobacii kluzáků – dvousedadlovek, advanced a unlimited‚ 2024 (dále jen TSGAC24) je Východočeský Aeroklub Pardubice, z.s.
 • TSGAC24 se koná pod záštitou Aeroklubu České republiky a soutěž je zařazena do národního kalendáře leteckých sportovních akcí 2024.

1.2. Cíl soutěže

 • Uskutečnit soutěž v letecké akrobacii a určit vítěze poháru pro rok 2024 v uvedených kategoriích.
 • Umožnit pilotům porovnání sportovních výkonů a výměnu zkušeností a uspořádat sportovní a společenskou akci přesahující regionální význam.
 • Prezentovat region, propagovat letecké sporty a zejména leteckou akrobacii. Přiblížit obyvatelům regionu, zejména mladým lidem, sportovní činnost na letišti Podhořany.

1.3. Termín a místo konání

 • Soutěž se uskuteční na letišti Podhořany (LKPN).
 • Termín konání TSGAC24 je 7-9.6.2024.

1.4. Tréninkové lety

 • Tréninkové lety jsou plánovány na dny 6.-7.6.2024
 • V případě zájmu zahájení tréninkových letů před 6.6.2024 kontaktujte ředitele soutěže.

1.5. Program soutěže

 • Změny programu jsou vyhrazeny z organizačních důvodů nebo z důvodu nepříznivého počasí.
 •  6. 6. 2024 (Čtvrtek)  Možnost individuálních tréninků
   7. 6. 2024 (Pátek)  
   9:00  Přílety, příjezdy, prezence, tréninkové lety
   13:00  Tréninkový briefing
   14:00 – západ  Tréninkové lety
   8. 6. 2024 (Sobota)  
   8:30 Úvodní briefing 
   9:00 – 12:00  Soutěžní lety
   12:00 – 13:30  Polední přestávka
   13:30 – západ  Soutěžní lety
   9.6.2024 (Neděle)  
   8:30  Briefing
   9:00 – 12:00  Soutěžní lety
   12:00 – 13:30  Polední přestávka
   13:30  Vyhlášení výsledků
   13:30 – 18:00  Rezerva v případě nepříznivého počasí

2. Podmínky soutěže

2.1. Pravidla

 • Oficiálním jazykem soutěže je čeština.
 • TSGAC24 se uskuteční na základě následujících pravidel:
  • Soutěžní řád AeČR a národní pravidla pro akrobatické soutěže,
  • FAI Sporting Code – General Section,
  • FAI Sporting Code – Section 6 Part 2,
  • Letecké předpisy platné na území ČR/EU.,
  • Místní předpisy pro letecký provoz, viz bod 8.
 • TSGAC24 se bude konat v kategoriích:
  • 1. Two Seater (TSG), dle národních pravidel
  • 2. Advanced (ADG) dle mezinárodních pravidel,
  • 3. Unlimited (UNG) dle mezinárodních pravidel,
 • Soutěžící musí splňovat základní podmínky pro provádění letů na kluzácích a být schopen samostatného provádění akrobatických letů. Všichni piloti létající akrobacii pod 400 m nad letištěm musí mít v zápisníku zapsán povolení nižšího stanoveného limitu (200 nebo 300 m) od pověřeného examinátora.
 • V posádky v kategorii TSG mají vždy dvoučlenné složení. Oba členové musí splňovat základní podmínky pro provádění letů na kluzácích a alespoň jeden musí být schopen samostatného provádění akrobatických letů. Druhý člen posádky nemusí být držitelem kvalifikace.
 • Složení posádek v kategorii TSG lze libovolně kombinovat s tím, že závodící osoba smí být pouze jednou ve funkci PIC (letícího, resp. odpovědného za provedení letu) a pouze jednou jako druhý (neletící) člen posádky.
 • Na provádění a hodnocení akrobatických letů jsou aplikována národní pravidla, Soutěžní řád AeČR a odpovídající letecké předpisy v případech které se liší od pravidel uvedených v FAI Sporting Code.
 • Výsledky TSGAC24 budou vyhlášeny pod podmínkou, že v dané kategorii budou odlétány minimálně dvě disciplíny a při účasti nejméně tří závodníků v kategorii.
 • Protest musí být podán písemně předsedovi Jury spolu s poplatkem 1000 CZK.
 • Vítězem TSGAC24 se stane soutěžící s nejvyšším počtem celkově získaných bodů v dané kategorii.
 • Prezentovat region, propagovat letecké sporty a zejména leteckou akrobacii. Přiblížit obyvatelům regionu, zejména mladým lidem, sportovní činnost na letišti Podhořany.

2.2. Podmínky soutěžních letů

 • Meteorologické podmínky
  • Horizontální viditelnost při zemi minimálně 5 km
  • Výška spodní základny oblačnosti minimálně 50 metrů nad maximální výškou stanovenou pro soutěžní lety
  • Síla větru měřená na zemi max. 10 m/s
 • Výškové hranice jsou stanoveny pro jednotlivé soutěžní kategorie. Jejich dodržování je posuzováno rozhodčími vizuálně. Ředitel soutěže zajistí, aby každý den před zahájením soutěžních letů proletěl pilot, který se nezúčastní soutěže, po hranicích prostoru nad hlavní osou předvádění v minimální výšce, která je pro soutěžní lety stanovena.
 • Pro všechny kategorie je stanoven spodní výškový limit 300 AGL pro kategorii Two Seater, 300 AGL pro kategorie Advanced a Unlimited 200 AGL.
 • V případě nepříznivého počasí, kdy výška základny mraků brání provedení soutěžních letů ve stanovených výškových hranicích, může hlavní rozhodčí rozhodnout o snížení horního výškového limitu s tím, že soutěžní sestavy budou zjednodušeny odebráním figur ze začátku a/nebo konce sestavy.
 • Využití SAFETY PILOTA:
  • Pokud soutěžící nemůže nebo nechce provést samostatný soutěžní let, může využít safety pilota přiděleného organizátorem.
  • Figura ve které bude muset safety pilot zasáhnout do řízení a všechny následující budou hodnoceny HZ.
  • Případný zásah do řízení nahlásí safety pilot hlavnímu rozhodčímu ihned po přistání.

2.3. Box

 • Pro soutěžní lety bude použito boxu dle bodu 9.
 • Pro hodnocení pozice nebude použito rohových rozhodčí.

2.4. Sestavy

 • V kategoriích TSG se budou létat programy:
  • povinná 1, povinná 2 a tajné
 • V kategorii Advanced a Unlimited bude pořadí sestav podle pravidel CIVA:
  • Free Known Programme (Programme 1)
  • Unknown Compulsory 1 (Programme 2)
  • Free Unknown Programme (Programme 3)

3. Účast, soutěžící a letadla

3.1. Soutěžící

 • TSGAC24 se může zúčastnit kdokoliv splňující stanovené podmínky.
 • Maximální počet soutěžících je 28 bez ohledu na soutěžní kategorii.
 • Soutěžící musí být držitelem:
  • platného odpovídajícího pilotního oprávnění,
  • platné odpovídající lékařské prohlídky,
  • kvalifikace pro provádění akrobatických letů,
  • povolení spodního limitu výšky dle kategorie (v zápisníku pilota).
 • Odpovídající dokumenty budou kontrolovány během registrace/prezentace soutěžících. Pro kontrolu jsou vyžadovány originály odpovídajících dokumentů.
 • Soutěžící musí být schopen samostatného soutěžního letu v kategorii, do které je přihlášen, v opačném případě musí provést let se SAFETY PILOTEM. Soutěžící odpovídá za provedení a bezpečnost tréninkových a soutěžních letů.
  • Soutěžící musí prokázat způsobilost pro odpovídající kategorii, do které je přihlášen. Způsobilost lze prokázat doporučením trenéra/instruktora stanoveného OSK pro leteckou akrobacii AeČR, předložením zápisníku letů a/nebo provedením kontrolního letu s určeným trenérem/instruktorem.
 • V případě využívání letadel v majetku AeČR musí soutěžící musí předložit doklad o zřízení platného pojištění osobní odpovědnosti pilota platného pro jeho osobu do výše 200 tis. Kč Kč (lze nahradit zárukou aeroklubu, kde je závodník členem).
 • Organizátor neodpovídá za škody, které závodníci a ostatní účastníci způsobí v průběhu konání soutěže sobě nebo třetím osobám. Závodníci a ostatní účastníci si pojištění proti případným škodám zajišťují sami.

3.2. Letadla

 • Všechna letadla, které se zúčastní soutěže, musí mít platné osvědčení o způsobilosti a musí být plně způsobilé pro provádění prvků letecké akrobacie v rozsahu pro soutěžní kategorii, ve které budou užívány.
 • Každý soutěžní kluzák musí mít platné Osvědčení letové způsobilosti (Certificate of Airworthiness) a Osvědčení kontroly letové způsobilosti (Airworthiness Review Certificate).
 • Soutežní kluzák musí být pojištěn proti škodám způsobeným třetím stranám ve výši odpovídající nařízení EC č. 785/2004, tedy:
  • MTOW do 500 kg 750.000 SDR (cca. 870.000 EUR)
  • MTOW nad 500 kg do 1000 kg 1.500.000 SDR (cca. 1.800.000 EUR)

4. Startovné a registrace

4.1. Startovné

 • Startovné je jednotné pro všechny soutěžící: 1500 CZK
 • Startovné lze uhradit provoznímu řediteli po skončení letového provozu.
 • Startovné zahrnuje:
  • Náklady spojené s organizací (administrativa, náklady na účast rozhodčích atd.).
  • Hangárování a další náklady spojené s využíváním letiště.
 • Startovné nezahrnuje pronájem letadel, ubytování a stravu.
 • Soutěžící, který není členem AeČR uhradí doplatek 300 CZK / 12 EUR.

4.2. Aerovleky

 • Organizátor zajistí dva vlečné letouny
 • Aerovleky lze uhradit provoznímu řediteli po skončení letového provozu.
 • Cena vleku je jednotná a určena následovně:
  • Vlek do 1250 AGL: 1400 CZK
  • Vlek do 1350 AGL: 1500 CZK
  • Vlek do jiné výšky: 125 CZK za 100 m

4.3. Registrace

 • Přihlášky do soutěže zasílejte nejpozději do 3.6.2024 na e-mail frantisek.treml@letistepodhorany.cz.
  Do předmětu emailu uveďte TSGAC24, rovněž prosím uveďte své telefonní číslo.
 • Soutěžící po přihlášení do soutěže obdrží email potvrzující registraci do soutěže.

5. Ubytování a strava

  Ubytování je možné na ubikacích aeroklubu přímo v areálu letiště Podhořany v hlavní budově aeroklubu.
  Cena za osobu na noc je 100,- až 200,- podle typu pokoje. K dispozici sprchy a kuchyňka.
  Stravování buď vlastní nebo můžeme dle dohody zajistit snídaně, obědy a večeře. Ceny stravování budou uvedeny na místě.

6. Rozhodčí, Jury a organizační výbor

6.1. Rozhodčí a Jury

 • Předseda Jury: Bude představen na úvodním briefingu.
 • Hlavní rozhodčí: Bude představen na úvodním briefingu.
 • Scoring: Martin Stránský
 • Rozhodčí: J1
 • Rozhodčí: J2
 • Rozhodčí: J3
 • Safety piloti: Miloš Ramert

6.2. Technická komise

  Členové budou představeni na úvodním briefingu.

6.3. Organizační výbor

  Ředitel soutěže: Miloš Ramert, +420 603 927 241
  Provozní ředitel: František Treml, +420 728 008 674

7. Kontakt

7.1. Adresa pro korespondenci

  Východočeský aeroklub Pardubice z.s.
  TSGAC24
  Nový Dvůr 137
  538 03 Podhořany u Ronova

8. Místní pravidla a postupy

8.1. Pravidla pro létání akrobacie

 • Letiště LKPN se nachází mezi prostory MCTR Pardubice a MCTR Čáslav.
 • Vstup do TMA nebo CTR není možný bez koordinace s APP/TWR; Koordinaci vstupu zajišťuje organizátor soutěže – aktivací alespoň prostorů TRAGA Podhořany C2, C4, P1, P4.
 • Soutěžící je povinen udržovat oboustranné rádiové spojení se stanovištěm PODHOŘANY RÁDIO na frekvenci 123,590.
 • Povolení ke vstupu do boxu a zahájení akrobacie dávají vždy rozhodčí.
 • Směry náletu do boxu jsou:
  • "Na sever" kolmo na dráhu 07/25 (kurz 340)
  • "Na Heřmaňák" v ose dráhy 07
  • "Na jih" kolmo na dráhu 07/25 (kurz 160)
  • "Na Čáslav" v ose dráhy 25

8.2. Komunikace

  Pro usnadnění komunikace je zřízena skupina TSGAC24 na platformě WhatsApp. Přístup do skupiny bude poskytnut při registraci soutěžícího na základě jeho telefonního čísla.

8.3. Přístup do areálu letiště Podhořany

  Vjezdová brána bude otevřená od poledne ve čtvrtek 6.6.2024.

9. Box

  Detaily vytyčení boxu budou představeny na úvodním brífinku.